Tako je učio Isus

Prvi tečaj Dopisne Biblijske Škole „TAKO JE UČIO ISUS“ kroz ukupno 26 lekcija nudi pristupačan, lako razumljiv, a opet detaljan način da se bliže upoznate sa ključnim Istinama Starog i Novog Zaveta. Svaka pojedinačna lekcija obradjuje jednu odredjenu temu, što uz interesantne ilustracije i objašnjenja obezbedjuje sistematsko proučavanje Božije Reči. Pozivamo Vas na druženje sa BIBLIJOM, knjigom koja je ušla u temelje naše kulture i savremenog književnog jezika, knjigom jednako aktuelnom juče, danas i sutra.

Šta je potrebno da bi se prijavili: Predznanje korisno, ali ne i neophodno

Cilj: steæi pregled osnovnih Istina Biblije

Broj lekcija: ukupno 26, svaka od po 12 stranica, dodatno ispitni list uz svaku lekciju

Potrebno vreme za proučavanje jedne lekcije: 30 - 40 minuta

Neke od tema

  • Možemo li se pouzdati u Bibliju?
  • Da li Bog ceni moj život?
  • Da li je Bog pravedan?
  • Kada će Isus ponovo doći?
  • Tajna sila u mom životu
  • Prilika za novi život
  • Tajna zdravog načina življenja

 

prijava za kurs